Haags centrum voor literatuur | science | debat
NL | EN Menu

Hans Goedkoop

(Ermelo, 1963) is historicus en literatuurcriticus. Tijdens zijn werk voor het tv-programma 'Andere Tijden' stuitte hij op een filmpje waarin zijn opa te zien is als kolonel bij het vertrek van de Nederlandse troepen uit Djokjakarta in 1949. Het begin van zijn zoektocht naar diens verleden, in 2012 gepubliceerd in boekvorm als De laatste man. Goedkoop doet een oproep om de Indiëgangers niet in het gat van de geschiedenis te laten verdwijnen: op www.delaatsteman.nl kan iedereen verhalen over dit onderwerp kwijt. Goedkoop werkte bij de Haagse Post voor hij in 1991 bij de VPRO aan de slag ging. Sinds 1995 schrijft hij voor NRC Handelsblad over Nederlandse literatuur. In 1996 promoveerde hij cum laude op de biografie van Herman Heijermans, Geluk. In 2004 verscheen Een verhaal dat het leven moet veranderen: essays over de relatie tussen hedendaagse Nederlandse literatuur en de werkelijkheid. Hans Goedkoop oogstte succes met de documentaireserie De Gouden Eeuw en werkt thans aan een biografie van Renate Rubinstein

(WU 2013 GR)

Eerdere programma's met Hans Goedkoop

Writers Unlimited Gemeente Den Haag Fonds 1818 Bibliotheek Den Haag