Haags centrum voor literatuur | science | debat
NL | EN Menu

Mark Schaevers

(Heppen, België, 1956) studeerde Germaanse Talen aan de KU Leuven, werkte als redacteur voor een uitgeverij en werd daarna journalist bij het weekblad Humo en de krant De Standaard, waar hij voornamelijk politieke en literaire onderwerpen behandelde. In Oostende, de zomer van 1936 (2001) beschrijft hij de ballingschap waarin kunstenaars en intellectuelen tijdens het interbellum in terechtkomen door het groeiende fascisme. Daarover gaat ook zijn meest recente boek Orgelman. Felix Nussbaum. Een schildersleven (2014), de eerste non-fictietitel die bekroond werd met de Gouden Boekenuil. In deze biografie reconstrueert Schaevers nauwgezet de tijdsgeest, het leven en de omzwervingen door Europa van deze schilder die in een concentratiekamp aan zijn einde kwam. Dat deze auteur ook een bekwaam redacteur is, bewijst het boek De wolken: uit de geheime laden van Hugo Claus, waarin hij een ongekende Hugo Claus voorstelt aan de hand van een keuze uit de papieren nalatenschap van de meester. Schaevers' werk werd in het Duits en het Frans vertaald.

(2016)

Eerdere programma's met Mark Schaevers

Writers Unlimited Gemeente Den Haag Fonds 1818 Bibliotheek Den Haag