Haags centrum voor literatuur | science | debat
NL | EN Menu

Markha Valenta

Markha Valenta (1967), is universitair docent Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en houdt zich bezig met de wisselwerking tussen globale politiek, democratische samenlevingen en vragen over religie, nationaliteit en het onderdeel uitmaken van een gemeenschap. Haar artikelen in NRC Handelsblad over Nederlands moralisme en intolerantie hebben veel stof doen opwaaien. Valenta betoogt in een reactie op een artikel in de Gay Krant over Tariq Ramadan dat er binnen een democratie ruimte moet zijn om anders te denken en te willen dan anderen. Dat geldt in haar ogen niet alleen voor homoseksuelen ( Valenta is zelf lesbisch) maar ook voor moslims die hun eigen visie hebben op homoseksualiteit.

(2016)

Eerdere programma's met Markha Valenta

Writers Unlimited Gemeente Den Haag Fonds 1818 Bibliotheek Den Haag