Haags centrum voor literatuur | science | debat
NL | EN Menu

Mohammed Benzakour

(Marokko, 1972) is socioloog, schrijver, columnist, imker, visser en dichter. In maart 2014 won hij de E. du Perronprijs 2013 met zijn roman Yemma over zijn moeder die een herseninfarct krijgt en in zorginstellingen terechtkomt die niet zijn berekend op een analfabete Marokkaanse. Benzakour groeide op in een eerste generatie gastarbeidersgezin in Zwijndrecht waar hij tijdens zijn studie sociologie en bestuurskunde gemeenteraadslid wordt. Vanaf 1998 mengt hij zich in het publieke debat over onderwerpen variërend van de lange arm van de Marokkaanse overheid en de verkwanseling van het linkse gedachtegoed door de PvdA tot het ijsbeertje Knut. Zijn columns en opiniestukken uit de Volkskrant en andere dag- en weekbladen doen regelmatig veel stof opwaaien en verschenen later in de bundels Osama's Grot, Allah, Holland en ik (2005) en Stinkende heelmeesters (2008). In zijn boek Abou Jahjah, nieuwlichter of oplichter? (2004) beschreef hij hoe in Nederland en België werd omgesprongen met de moslimsactivist Abou Jahjah. In zijn nieuwste boek Tien op een ezel uit 2018 doet Mohammed Benzakour een poging de Berbers te ontsluieren aan de hand van hun spreuken en spreekwoorden.

(2019)

Eerdere programma's met Mohammed Benzakour

Writers Unlimited Gemeente Den Haag Fonds 1818 Bibliotheek Den Haag